DUNA-BUDA

Tervpályázat

NYERTESEK

díj

bruttó összeg

szerzők

sorszám

pályaművek

I. díj

7 000 000 Ft

pályázó neve: Korzó Tervezési Stúdió Kft.

Vezető tervezők: Grabner Balázs, Terhes Dénes
Szakági tervezők: Ercsényi Balázs, Horváth Adrián, dr. Vigh Attila
Munkatársak: Kriston Tímea, Orbán Orsolya, Szilágyi Lilla, Mauer Klimes Ákos

2

megnéz

II. díj

5 000 000 Ft

pályázó neve: s73 Tervező Iroda Kft.

Vezető tervező: dr. Balogh Péter István, Mohácsi Sándor, Major József,
Tóth Evelin Enikő, Balogh Fanni, Bugnics Ida B., Seres Anna

Szakági tervezők: Szabó Zsolt
Munkatársak: Bálint Krisztina, Fábián Zsófia, Gergely Antal, Glavatity Luca,
Hrabák Luca, Ölbei Zoltán, Patka Zsuzsanna Kincső, Polareczki Dóra

1

megnéz

DUNA-BUDA
ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT A BUDAI BELVÁROSI
DUNA-PART MEGÚJÍTÁSÁRA

KAPCSOLAT

email: tervpalyazat@budapest.hu
 
Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
 
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Ajánlatkérő a jelen tervpályázat keretében a budai belvárosi Duna-part Árpád híd és Rákóczi híd közötti szakaszán kijelölt (és a tervezési programban leírt) akcióterületek mindegyikére építészeti, város- és szabadtér-építészeti javaslatokat vár. Az érintett partszakasz történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó részét képezi Budapestnek, megújítása kiemelt várospolitikai igény. A megújítás kapcsán hangsúlyozni kell az akcióterületek egymással való kapcsolatát, a közösségi használatra szánt területek növelését, funkcióbővítését, minőségi megújítását, figyelembe véve a terület kiemelt védettségi helyzetét és szem előtt tartva a költséghatékonyságot és fenntarthatóságot. A tervpályázat kis léptékű, összefüggő beavatkozások minél hatékonyabb felhasználását célozza meg.

A HELYSZÍNEK

ÚJLAK

A beavatkozás célja az alsó rakparttal való gyalogos és közúti kapcsolat megteremtése, valamint az alulhasznosított zöldfelületek megújítása, funkcióval való ellátása, a megújult csomóponti köztérrel való kapcsolatuk biztosítása.

FELHÉVÍZ

A beavatkozás célja a parkolási területek racionalizálásával a Margit híd budai hídfője és a Zsigmond tér között minőségi, főképpen rekreációs célú zöldfelületek kialakítása.

VÍZIVÁROS

A beavatkozás célja a Bem József tér jelenleg kettéosztott kialakításának megszüntetése, amely nagyobb összefüggő zöldfelület létrehozását eredményezi, hozzásegítve a tér és környezetének kedvezőbb kapcsolatát. A beavatkozás további célja a Fő utca egységes arculattal történő megújítása, a közlekedési felületek újra osztásával a gyalogos elsőbbségű helyszínek területi növelésével. Emellett cél a Fő utca kiteresedéseinek egységes közterületi megújítása.

LÁGYMÁNYOS

A beavatkozás célja az alulhasznosított, magas közterületi potenciállal rendelkező terület rehabilitálása, a part menti gyalogos tengely fejlesztése, déli irányban történő meghosszabbítása, az Egyetem reprezentatív, intézményi előterének kialakítása, a vízzel való kapcsolatok javítása, alkalmassá téve alkalmi rendezvények helyszínének biztosítására is.

1

Pályázati terv

.

ÜTEMEZÉS

Tervpályázati dokumentáció közzététele

2017. július 28.

Tervpályázati dokumentáció közzététele 2

2017. július 28.

Kérdések feltevése

2017. augusztus 11. 24:00 óra

Kérdések feltevése 2

2017. augusztus 11. 24:00 óra

Kérdések megválaszolása

2017. augusztus 28.

Kérdések megválaszolása 2

2017. augusztus 28.

Pályaművek postára adási határideje

2017. október 9. 24:00 óra

Pályaművek postára adási határideje 2

2017. október 9. 24:00 óra

Eredményhirdetés

2017. november 24.

Eredményhirdetés 2

2017. november 24.